ΚΑΡΙΕΡΑ
Home 9 ΚΑΡΙΕΡΑ

ΕΛΑΤΕ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Οι άνθρωποι αποτελούν την ψυχή της εταιρίας μας

Χάρη σε αυτούς εξελισσόμαστε, αναπτυσσόμαστε και μεγαλώνουμε, προσφέροντάς σας όλα όσα χρειάζεστε, για κάθε στιγμή της ημέρας!

Οι άνθρωποι της Coffee Berry

Στην Coffee Berry οι άνθρωποι αποτελούν την ψυχή της εταιρίας μας, τη δύναμή μας, την έμπνευσή μας και χάρη σε αυτούς εξελισσόμαστε, αναπτυσσόμαστε και μεγαλώνουμε, προσφέροντάς σας όλα όσα χρειάζεστε, για κάθε στιγμή της ημέρας!

Σήμερα η εταιρία μας και με μόλις 7 χρόνια λειτουργίας διαθέτει ένα δίκτυο με πάνω από 200 καταστήματα σε Ελλάδα, Κύπρο, Αίγυπτο και σύντομα στη Σαουδική Αραβία ενώ στα καταστήματα, στα γραφεία και στο εργοστάσιο της απασχολούνται πάνω 1000 εργαζόμενοι.

Πάθος & Αφοσίωση

Οι άνθρωποί μας διακρίνονται για το πάθος, την αφοσίωσή τους και το μεράκι τους, την εξωστρέφειά τους, μα πάνω από όλα για το κοινό όραμά τους να εξελιχθούν και να μεγαλώσουν μαζί με τον οργανισμό, ως ένα αναπόσπαστο και ζωτικό μέλος του. Επιθυμία και βασική μας αρχή είναι η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση όλων των συνεργατών μας ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν εντός της εταιρείας και να μπορούν να αναπτύσσουν ελεύθερα τις ιδέες τους. Υποστηρίζουμε την ανοιχτή επικοινωνία και το κλίμα ομαδικού πνεύματος, έχοντας ως γνώμονα ότι το καλύτερο αποτέλεσμα, έρχεται πάντα μέσα από τη συλλογική δουλειά και τη συνεργασία.

Αν επιθυμείτε να εργαστείτε σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον με εγχώρια και διεθνή δραστηριότητα, αν έχετε πάθος και όρεξη για νέες εμπειρίες που ξεκινούν από τον πολύτιμο κόκκο του καφέ και φθάνουν μέχρι το πόστο του barista και αν σας αρέσει η ομαδική δουλειά, σας προσκαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας και να γίνετε και εσείς μέλος της ομάδας μας!

Ευκαιρίες εργασίας

Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Η εταιρία GRAND ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΦΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΕ / Coffee Berry στα πλαίσια της συνεχούς  ανάπτυξης της αναζητά:

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Με έδρα τo Κορωπί

Κωδ. Θέσης: ΠΛ_0922

Προφίλ Εταιρίας:

Η εταιρία είναι μία από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες Ελληνικές αλυσίδες Franchise. Λειτουργεί περισσότερα από 200 καταστήματα σε Ελλάδα, Κύπρο, Αίγυπτο διευρύνοντας συνεχώς την παρουσία της και σε ακόμη περισσότερες χώρες.

Αρμοδιότητες:

 • Διασφάλιση της ορθότητας των καταχωρίσεων των λογιστικών στοιχείων στη Γενική Λογιστική.
 • Μέριμνα για την εναρμόνιση της Εταιρείας με την ισχύουσα νομολογία σε θέματα φορολογικά, ΚΦΑΣ, παρακρατούμενων φόρων.
 • Σύνταξη των δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΠΑ, Μισθωτών Υπηρεσιών, Ελεύθερων Επαγγελματιών, Εργολάβων).
 • Επίβλεψη και διασφάλιση της συμφωνίας όλων των λογαριασμών της γενικής λογιστικής, πελατών, προμηθευτών σε μηνιαία βάση.
 • Συνεργασία με τους ορκωτούς λογιστές της εταιρείας για την ομαλή διενέργεια του τακτικού ελέγχου.
 • Έλεγχος μισθοδοσίας εργαζομένων.
 • Συμμετοχή στην σύνταξη και παρακολούθηση του budget και των χρηματοοικονομικών αναφορών εισροών και εκροών.
 • Έλεγχος και παρακολούθηση των αποθεμάτων σε συνεργασία με τους υπευθύνους.
 • Επικοινωνία με τράπεζες και δημόσιους φορείς.
 • Έκδοση μηνιαίων αναφορών προς τη Διοίκηση.
 • Σχεδιασμός και αναθεώρηση των διαδικασιών του Λογιστηρίου.
 • Καθοδήγηση και ανάπτυξη της ομάδας του Λογιστηρίου.

Προφίλ υποψηφίου:

 • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ Λογιστικής ή Οικονομικής Κατεύθυνσης (Μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό αντικείμενο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν).
 • Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε οργανωμένο Λογιστήριο.
 • Δικαίωμα υπογραφής Α’ τάξης.
 • Πολύ καλή γνώση Ε.Λ.Π, IFRS, ΚΦΕ, ΦΜΥ, ΦΠΑ, ICISNET, VIES, ΙΝΤRASTAT και γνώσεις κοστολόγησης.
 • Καλή γνώση Εμπορικού Δικαίου και Δικαίου Ανωνύμων Εταιρειών, φορολογικής και ασφαλιστικής /εργατικής νομοθεσίας.
 • Υποβολή δηλωτικών υποχρεώσεων στο ΓΕΜΗ.
 • Πολύ καλή γνώση ERP συστημάτων και ΜS Office, γνώση ENTERSOFT θα εκτιμηθεί.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Τυχόν πιστοποίηση λογιστικής (π.χ. CMA ή CPA) θα αποτελέσει πλεονέκτημα
 • Ικανότητα οργάνωσης εργασιών, αποτελεσματικής επικοινωνίας και διοίκησης προσωπικού.
 • Προγραμματισμός, μεθοδικότητα, συνέπεια, ακρίβεια.
 • Οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες.

Πακέτο Αποδοχών

Η εταιρία προσφέρει, ικανοποιητικό́ πακέτο αποδοχών με προοπτικές εξέλιξης, ευχάριστο και σύγχρονο εργασιακό́ περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση.

Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση: career@grand.gr

Όλα τα βιογραφικά θα επεξεργαστούν με πλήρη εχεμύθεια.

Υπεύθυνος τμήματος Προμηθειών

Με έδρα τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Κορωπί

                                                 Κωδ. Θέσης: ΥΠ_0823

Προφίλ Εταιρίας:

Η εταιρία είναι μία από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες Ελληνικές αλυσίδες franchise. Λειτουργεί πάνω απο 200 καταστήματα σε Ελλάδα, Κύπρο, Αίγυπτο διευρύνοντας συνεχώς την παρουσία της και σε ακόμη περισσότερες χώρες.

Αρμοδιότητες:

 • Δημιουργία και υλοποίηση αποτελεσματικών στρατηγικών προμηθειών και διαχείρισης κατηγοριών.
 • Δημιουργία, εφαρμογή και παρακολούθηση των διαδικασιών, πολιτικών και συστημάτων του τμήματος προμηθειών με σκοπό τη μέγιστη αποδοτικότητα. 
 • Συμμετοχή στις προβλέψεις της απαραίτητης ποσότητας εμπορευμάτων, στην προσαρμογή των εκτιμήσεων και στον προϋπολογισμό του κόστους.
 • Έρευνα αγοράς, αξιολόγηση και σύγκριση προσφορών των προμηθευτών. 
 • Συμμετοχή στη διαδικασία σύνταξης/σύναψης συμβάσεων.
 • Ανάλυση και υπολογισμός κόστους εφοδιασμού και πρόταση μεθόδων για τη μείωση των δαπανών.
 • Έλεγχος των αποθεμάτων και την έκδοση σχετικών παραγγελιών που προκύπτουν από την ανάλυση και παρακολούθηση της πορείας του πλάνου πωλήσεων και παραγωγής.
 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση των προμηθευτών με σκοπό τη δημιουργία ισχυρών και μακροχρόνιων συνεργασιών.
 • Πρόβλεψη δυσμενών γεγονότων μέσω ανάλυσης δεδομένων και προετοιμασία στρατηγικών ελέγχου.
 • Συνεχής αναζήτηση νέων προμηθευτών και την βελτίωση της ποιότητας και της τιμής των υλικών που παραγγέλλονται.
 • Επικοινωνία με τους προμηθευτές σε θέματα ποιότητας και χρονοδιαγραμμάτων.

 Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής με κατεύθυνση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, Logistics ή άλλου συναφούς αντικειμένου.
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε παρόμοια θέση.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών Η/Υ και συστημάτων επιχείρησης (ERP ή άλλου σχετικού λογισμικού).
 • Ικανότητα σύνταξης κι ελέγχου συμβάσεων.
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες.
 • Ικανότητα λήψης αποφάσεων και στρατηγικής σκέψης.
 • Πολύ καλή γνώση σύγχρονων συστημάτων διοίκησης.

Πακέτο Αποδοχών

 • Η εταιρία προσφέρει, ικανοποιητικό́ πακέτο αποδοχών με προοπτικές εξέλιξης, ευχάριστο και σύγχρονο εργασιακό́ περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση.

Όλα τα βιογραφικά θα επεξεργαστούν με πλήρη εχεμύθεια.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα αίτησης εργασίας

΄Αν επιθυμείτε να εργαστείτε στα γραφεία της εταιρίας μας στην Αθήνα ή στο εργοστάσιο μας στο Κορωπί, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα υποβολής και επισυνάψτε το βιογραφικό σας σημείωμα.

Αν επιθυμείτε να εργαστείτε σε κάποιο από τα καταστήματά μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε απευθείας με το κατάστημα που σας ενδιαφέρει. Τα στοιχεία επικοινωνίας των καταστημάτων μας βρίσκονται στην ενότητα “Καταστήματα” της ιστοσελίδας μας.