Όροι χρήσης & Προϋποθέσεις

Α. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ COFFEEBERRY™

Γενικές πληροφορίες

Με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας της COFFEEBERRY™ συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους χρήσης, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και την άδεια χρήσης ανάμεσα σ’ εσάς και την COFFEEBERRY™.  Οι παρόντες όροι χρήσης, η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς επίσης και η πολιτική για τα cookies διέπουν τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Καθώς θα πρέπει να κάνετε αποδεκτή την παρούσα συμφωνία προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την παρούσα ιστοσελίδα, σας παρακαλούσαμε να διαβάσετε τη συμφωνία προσεκτικά. Σε περίπτωση που δεν κάνετε αποδεκτό οποιοδήποτε μέρος της παρούσας συμφωνίας, θα σας παρακαλούσαμε να μην κάνετε χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.

 

Γενικοί Όροι Χρήσης

Σας παρέχουμε μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και ανακλητή άδεια χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας για οποιονδήποτε μη εμπορικό σκοπό εκ μέρους σας. Επιπλέον, επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα μόνο κατά τον τρόπο που επιτρέπουν οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης. Δεν επιτρέπεται η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, όπως θα ήταν η μεταπώληση, τροποποίηση ή διανομή της συνολικά ή τμηματικά (κείμενα, εικόνες, ήχοι και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα). Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα με τρόπο που ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στην ίδια την εφαρμογή ή στους διακομιστές παρασκηνίου (backend) της. Οι ήχοι, οι εικόνες και τα κείμενα μπορεί να ανήκουν σε τρίτους. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιείτε ή να τα μεταφέρετε σε οποιοδήποτε άλλο μέσο καθώς συνήθως αποτελούν προστατευόμενη πνευματική ιδιοκτησία ή προστατευόμενα στοιχεία της προσωπικότητας τρίτων.

Ζητήματα Πρόσβασης και Λογαριασμού Χρήστη

Χρήστης είναι τόσο ο απλός επισκέπτης όσο και εκείνος ο οποίος εγγράφεται ως Εγγεγραμμένος Χρήστης της Ιστοσελίδας, έχοντας αποδεχθεί τους παρόντες Όρους Χρήσης.Προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε Υπηρεσίες, μπορεί να ζητηθούν από το Χρήστη προσωπικές πληροφορίες. Ο εγγεγραμμένος Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των κωδικών πρόσβασης, ενώ είναι και αποκλειστικά υπεύθυνος απέναντι στην COFFEEBERRY™ και απέναντι σε κάθε τρίτο για κάθε παράνομη δραστηριότητα μέσα από το λογαριασμό του, ενώ έχει υποχρέωση ενημέρωσης της COFFEEBERRY™ αν αντιληφθεί μη εξουσιοδοτημένη χρήση των κωδικών πρόσβασης.

Σε περίπτωση που ο χρήστης είναι κάτω των 18 ετών, επιβεβαιώνει ότι διάβασε τους όρους χρήσης μαζί με ασκούντες την γονική του μέριμνα και ότι είναι και οι ίδιοι σύμφωνοι με αυτούς.

 

Ζητήματα Περιεχομένου, Αθέτησης Υποχρεώσεων του Χρήστη και Ευθύνης

Ο Χρήστης συμφωνεί ότι δεν θα αναπαραγάγει, ανατυπώσει, αντιγράψει, πωλήσει, εμπορευθεί ή μεταπωλήσει εν όλω ή εν μέρει στοιχεία της ιστοσελίδας της COFFEEBERRY™ για οποιοδήποτε σκοπό.

Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπέγγυος σε αποζημίωση για κάθε ζημία που είναι αποτέλεσμα αθέτησης των υποχρεώσεών του βάσει των παρόντων όρων χρήσης

Η COFFEEBERRY™ έχει κάθε δικαίωμα, κυριότητα και έννομο συμφέρον επί της ιστοσελίδας της για οποιοδήποτε σκοπό, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τα οποία υφίστανται εντός των ανωτέρω, είτε τα δικαιώματα αυτά τυγχάνουν κατοχυρωμένα είτε όχι, και σε όποια έννομη τάξη κι αν προστατεύονται τα ανωτέρω δικαιώματα. 

Ζητήματα Πνευματικής, Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και ειδικά ζητήματα Εμπορικού Δικαίου

Απαγόρευση χρήσης εμπορικών επωνυμιών: Ο Χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε από τις εμπορικές επωνυμίες, τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα λογότυπα, τα ονόματα χώρου (domain names) και άλλα διακριτικά στοιχεία της εταιρικής ταυτότητας της COFFEEBERRY™

Άδεια Χρήσης Λογισμικού: Η COFFEEBERRY™ παραχωρεί στον Χρήστη μία προσωπική, παγκοσμίου εμβέλειας, άνευ υποχρέωσης καταβολής δικαιωμάτων, μη εκχωρητέα και μη αποκλειστική άδεια χρήσης του λογισμικού που του παρέχεται για τον αποκλειστικό σκοπό της διευκόλυνσης του Χρήστη στη χρήση των Υπηρεσιών που παρέχονται από την Ιστοσελίδα.

Απαγόρευση αντιγραφής του πηγαίου κώδικα: Ο Χρήστης απαγορεύεται να αντιγράψει, τροποποιήσει, δημιουργήσει παράγωγο έργο του πηγαίου κώδικα, να προβεί σε αποσυμπίληση (reverse engineer), ανακατασκευή (decompile) αυτού ή κατά άλλο τρόπο να αποπειραθεί να αποσπάσει τον πηγαίο κώδικα του Λογισμικού που υποστηρίζει την Ιστοσελίδα.

Ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να εκχωρήσει τα δικαιώματά του χρήσης του Λογισμικού (ή να παραχωρήσει υπο-άδεια χρήσης αυτών).

 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα της COFFEEBERRY™ με τρόπο που δεν προσβάλλει τρίτους συμμετέχοντες ή τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας των χρηστών. Παραδείγματος χάρη, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε ένα όνομα χρήστη που μπορεί να θεωρηθεί προσβλητικό ή ακατάλληλο από άλλους χρήστες ή από την κοινότητα γενικότερα. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε ένα όνομα χρήστη με περιεχόμενο που να εμπεριέχει βία, πορνογραφία ή μίσος ή άλλο περιεχόμενο που μπορεί να θεωρηθεί ακατάλληλο. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε άσχημο ή ασεβή λόγο όταν συνομιλείτε με κάποιον άλλο χρήστη ή να  χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα με οποιονδήποτε άλλο τρόπο από αυτόν για τον οποίο σχεδιάστηκε. Διατηρούμε το δικαίωμά να κρίνουμε κατά πόσο η συμπεριφορά ενός συμμετέχοντα είναι ακατάλληλη. Διατηρούμε το δικαίωμά μας να διαγράφουμε πλήρως τον λογαριασμό ενός χρήστη χωρίς προειδοποίηση και περαιτέρω εξηγήσεις. Θα προσπαθήσουμε να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα πολύ προσεκτικά. Ωστόσο, θα κάνουμε χρήση αυτού του δικαιώματος, εάν πιστεύουμε ότι είναι δικαιολογημένο προκειμένου να προστατευθούν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες ή τρίτοι.

Β. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω του ισοτόπου μας υποβάλλονται σε επεξεργασία από την «Coffee Berry P.C.»  Ιδιωτική   Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι. Κ. Ε.) με Γ. Ε. Μ. Η 136826403000 & ΑΦΜ 800693902, η οποία εδρεύει στον Άλιμο Αττικής, οδός Νικηφόρου Βρεττάκου 3, Τηλ 2102242000, ηλεκτρονική διεύθυνση (email): info@coffeeberry.coffee με θέμα «Προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων» υπό την ιδιότητά του ως υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων (στο εξής: “Υπεύθυνος Επεξεργασίας” ή “Coffee Berry”).

2. Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπό επεξεργασία

Τα ακόλουθα Προσωπικά Δεδομένα που  συλλέγονται από εσάς ( εφεξής τα “Προσωπικά Δεδομένα”) μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω της Ιστοσελίδας:

 • Η IP διεύθυνσή σας,
 • Τα δεδομένα πλοήγησής σας στον ιστότοπο μας,
 • Πληροφορίες σχετικά με τον φυλομετρητή  browser και τη συσκευή σας,
 • Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies, ετικέτες εικονοστοιχείων pixel tags που παρέχονται από εσάς και χωρίς να αποκαλύπτεται η συγκεκριμένη ταυτότητά σας,
 • Δημογραφικές πληροφορίες και άλλες πληροφορίες που παρέχονται από εσάς και χωρίς να αποκαλύπτεται η ιδιαίτερη ταυτότητά σας,
 • Πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην αποκαλύπτεται πλέον η συγκεκριμένη ταυτότητά σας,
 • Την ηλεκτρονική σας διεύθυνση email σε περίπτωση που αποφασίσετε να εγγραφείτε στο newsletter μας
 • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας σε περίπτωση που επιλέξετε να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας
 • Τα προσωπικά σας στοιχεία σε περίπτωση που συμπληρώσετε την φόρμα ενδιαφέροντος για franchisee, ειδικότερα ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, email.
 • Τα προσωπικά σας στοιχεία σε περίπτωση που συμπληρώσετε την φόρμα ενδιαφέροντος για θέσεις εργασίας, ειδικότερα ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, email, καθώς και τα δεδομένα σας που περιέχονται σε τυχόν επισυναπτόμενο από εσάς βιογραφικό σημείωμα.

Επιπλέον, τα ακόλουθα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται από εσάς ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία εάν αποφασίσετε να αλληλοεπιδράσετε με τον ιστότοπο μας ή με τη σελίδα μας στο Facebook αντίστοιχα:

www.coffeeberry.coffee

https://www.facebook.com/CoffeeBerryGreece

Όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου και εταιρεία, εάν στέλνετε μηνύματα σε ένα συγκεκριμένο κατάστημα coffeeberry μέσω των εντύπων μας. Μόνο τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εάν θέλετε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο coffeeberry.

Όνομα και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αν χρησιμοποιείτε το πλαίσιο συνομιλίας chat boxμέσω της εφαρμογής messenger

Όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμός τηλεφώνου, πόλη, βιογραφικό σημείωμα, εάν ζητάτε να επικοινωνήσετε για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο έναρξης της επιχείρησής σας με την Coffee Berry.

Η φυσική σας θέση, αν ζητήσετε από την ιστοσελίδα να εντοπίσει τα καταστήματα Coffee Berry που είναι πιο κοντά στη θέση σας.

Όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση και βιογραφικό σημείωμα εάν ζητάτε να εγγραφείτε στα σεμινάρια, σε εργαστήρια, σε σεμινάρια και εκδηλώσεις.

2. Σκοποί επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

α) για να μπορέσετε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει ο ιστότοπος μας και ειδικότερα:

www.coffeeberry.coffee

https://www.facebook.com/CoffeeBerryGreece

–     για να μπορέσετε να επικοινωνήσετε με το συγκεκριμένο κατάστημα της coffeeberry που έχετε επιλέξει και να λάβετε τις πληροφορίες που ζητάτε μέσω των εντύπων επικοινωνίας στην Ιστοσελίδα (στην περίπτωση αυτή τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα μεταφερθούν στο συγκεκριμένο επιλεγμένο κατάστημα coffeeberry

–     για να συνομιλήσετε με / στείλτε ένα μήνυμα στο κατάστημα  coffeeberry μέσω των εντύπων στον website.

 β) να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητάτε και πιο λεπτομερώς:

www.coffeeberry.coffee

https://www.facebook.com/CoffeeBerryGreece

• να βρείτε τα καταστήματα Coffee Berry που είναι πλησιέστερα στην τρέχουσα θέση σας.

 

• να έρθετε σε επαφή με το προσωπικό του Coffee Berry για να λάβετε τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο έναρξης της επιχείρησής σας με το Coffee Berry franchising.
• να εγγραφείτε σε σεμινάρια, εκπαιδεύσεις, ημερίδες, εργαστήρια  και εκδηλώσεις.

γ) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται μπορούν επίσης να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων (πώληση της επιχείρησης ή των επιχειρησιακών μονάδων), due diligence ή στην περίπτωση υπεράσπισης μιας νομικής απαίτησης και των συναφών προκαταρκτικών δραστηριοτήτων.

δ) να σας στείλουμε με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας (φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μήνυμα κειμένου, υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων πολυμέσων, αλληλογραφία μέσω χάρτου, τηλεφωνήματα με τη βοήθεια χειριστή) υλικό προωθητικού χαρακτήρα ή σε κάθε περίπτωση που αφορούν εμπορικές προσκλήσεις σχετικά με υπηρεσίες, προϊόντα ή εκπτώσεις που προσφέρονται από την coffee berry, καθώς και για τη διεξαγωγή μελετών και ερευνών αγοράς και την επεξεργασία σχετικών στατιστικών στοιχείων.

 3. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

α) Η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 3 περ. α’ και β’ είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης και προκειμένου να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας.

β) Η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 3 περ. γ’ είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας, το οποίο συνδέεται αναγκαία με την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει ο ιστότοπος, με την εμπειρία αλληλεπίδρασης των χρηστών και με την ικανοποίηση των προσδοκιών τους.

γ)  Η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 3 περ. δ’ είναι προαιρετική και βασίζεται στη δική σας ελεύθερη συναίνεση, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή.

 1. Αποδέκτες & παραλήπτες Προσωπικών Δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα θα γνωστοποιούνται μόνο στα μέλη του προσωπικού του Υπεύθυνου Επεξεργασίας που έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά προς τούτο. Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορούν να γνωστοποιούνται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας μόνο και αποκλειστικά για τους σκοπούς που προαναφέρονται και, όπου είναι απαραίτητο, στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:

 • συνεργάτες του υπεύθυνου επεξεργασίας που βρίσκονται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 • τα καταστήματα-δικαιοδόχοι του coffee berry δικτύου που βρίσκονται στην Ελλάδα και στην Κύπρο, τα οποία μπορούν να επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για να πραγματοποιήσουν τις υπηρεσίες που ζητήσατε, καθώς και τυχόν παρεπόμενες δραστηριότητες (π.χ. τιμολόγηση) και για σκοπούς μάρκετινγκ, όπου έχει ληφθεί η σχετική σας συναίνεση,
 • παροχείς υπηρεσιών για δραστηριότητες μάρκετινγκ, όπου έχει ληφθεί η σχετική σας συναίνεση,
 • συνεργάτες-συμβούλους για λογιστικά, διοικητικά, νομικά, φορολογικά και οικονομικά θέματα.
 • όπου απαιτείται δυνάμει νομοθεσίας, στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
 • όπου απαιτείται δυνάμει νομοθεσίας, στις διοικητικές αρχές και αρχές εποπτείας και ελέγχου.

Οι οντότητες που ανήκουν στις κατηγορίες που απαριθμούνται παραπάνω, μπορούν να ενεργούν, ανάλογα με την περίπτωση, ως εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων (και στην περίπτωση αυτή θα λαμβάνουν κατάλληλες οδηγίες από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και θα συμβάλλονται μαζί του με την προβλεπόμενη γραπτή σύμβαση) ή ως αυτόνομοι ή από κοινοί υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων. Στην τελευταία περίπτωση, τα Προσωπικά Δεδομένα θα κοινοποιούνται μόνο με τη ρητή συγκατάθεση των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, εκτός εάν η κοινοποίηση είναι υποχρεωτική ή αναγκαία σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο ή για την επιδίωξη σκοπών για τους οποίους η συγκατάθεση από το υποκείμενο των δεδομένων δεν απαιτείται.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει επίσης το δικαίωμα να μεταφέρει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες. Οι μεταφορές δεδομένων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπόκεινται σε ειδικό καθεστώς δυνάμει του Κανονισμού ( ΓΚΠΔ-GDPR) και αφορούν μόνο χώρες που εξασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει απόφασης για την επάρκεια της Επιτροπής, υπό την προϋπόθεση ότι τα υποκείμενα των δεδομένων διαθέτουν εκτελεστά δικαιώματα και αποτελεσματικά ένδικα μέσα.

 1. Cookies

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να χρησιμοποιεί “cookies” στους ιστότοπους (δηλαδή τα αρχεία κειμένου που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο των χρηστών και επαναμεταδίδονται κατά την επόμενη επίσκεψη των ίδιων ιστότοπων από τους χρήστες) ή άλλα παρόμοια εργαλεία προκειμένου να διευκολυνθεί η χρήση των υπηρεσιών που ζητούνται από τον ίδιο τον χρήστη, καθώς και η συλλογή πληροφοριών από τον χρήστη, η πλοήγηση των ιστότοπων και οι επιλογές και οι προτιμήσεις που εκφράζονται σε προϊόντα / υπηρεσίες. Ο χρήστης μπορεί να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή την συναίνεση/συγκατάθεσή του και να αντιταχθεί στη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης των cookies, διαβάστε την Πολιτική Cookies της Coffee Berry.

 1. Χρόνος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα θα αποθηκεύονται, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, για ένα χρονικό  όριο που δεν υπερβαίνει αυτό που είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία. Τα κριτήρια για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα λαμβάνουν υπόψη την επιτρεπόμενη περίοδο επεξεργασίας και τους εφαρμοστέους νόμους σχετικά με το καθεστώς παραγραφής δικαιωμάτων και έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, εφόσον αποτελούν τη νομική βάση για την επεξεργασία. Για τους σκοπούς επεξεργασίας του άρθρου 3 περ.  γ’, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας  θα διατηρήσει τα Προσωπικά Δεδομένα για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις μήνες από τη στιγμή συλλογής τους. Στη συνέχεια, τα Προσωπικά Δεδομένα θα διαγραφούν με τρόπο που δεν θα μπορούν να ανακτηθούν.

 1. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και ικανοποίηση των δικαιωμάτων

Η Coffee Berry ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατά τις ανωτέρω διακρίσεις ανά κατηγορία προσωπικών  δεδομένων  και στάδιο επεξεργασίας αντίστοιχα, συμμορφούμενο πλήρως με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, ικανοποιεί και διευκολύνει την άσκηση των προβλεπόμενων κατά ΓΚΠΔ δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, ήτοι:

1) Το δικαίωμα πρόσβασης προκειμένου να ενημερωθείτε ποια δεδομένα σας τυγχάνουν επεξεργασίας, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους.

2) Το δικαίωμα διόρθωσης προκειμένου να διορθωθούν λάθη, ανακρίβειες και ελλείψεις των δεδομένων σας.

3) Το δικαίωμα διαγραφής αυτών προκειμένου, υπό τις προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ, να διαγραφούν τα δεδομένα σας από τα αρχεία μας ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας κατά τις ανωτέρω διακρίσεις ανά κατηγορία προσωπικών  δεδομένων και στάδιο επεξεργασίας αντίστοιχα.

4) Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων, όταν έχετε ασκήσει το δικαίωμα της εναντίωσης και η απόφαση εκκρεμεί και σε περίπτωση που τα δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον αρχικό σκοπό αλλά για νομικούς λόγους δεν μπορούν ακόμη να διαγραφούν.

5) Το δικαίωμα στη φορητότητα προκειμένου να παραλάβετε τα δεδομένα σας σε ηλεκτρονική μορφή και να τα διαβιβάσετε σε τρίτον.

6) Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανακαλώντας – εφ’ όσον είχε απαιτηθεί – την συγκατάθεσή σας, χωρίς η ανάκληση αυτή να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε προ της ανάκλησης της συγκατάθεσης.

 1.  Ικανοποίηση των δικαιωμάτων – εγγυήσεις

Η Coffee Berry ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατά τις ανωτέρω διακρίσεις ανά κατηγορία προσωπικών  δεδομένων  και στάδιο επεξεργασίας αντίστοιχα, διασφαλίζει ότι:

Υφίστανται διαδικασίες που επιτρέπουν την ευχερή άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, ώστε να εκκινούν αμέσως όλες οι απαιτούμενες ενέργειες.

Θα απαντήσει σε αίτημα που θα υποβληθεί από το υποκείμενο των δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και πάντως όχι σε απώτερο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών χρόνο. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να ικανοποιήσει κάποιο δικαίωμα που ασκήθηκε από το υποκείμενο των δεδομένων, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα διασφαλίζει ότι παρέχεται ειδική, επαρκής και πλήρης αιτιολόγηση.

Εκτός των περιπτώσεων προδήλως αβασίμων ή υπερβολικών αιτημάτων, όλες οι ενέργειες που θα αφορούν θέματα ικανοποίησης δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων θα πραγματοποιούνται άνευ ανταλλάγματος (δωρεάν) για τα υποκείμενα.

Τα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί καταχωρούνται σε μηχανογραφικά συστήματα, τα οποία παρέχουν επαρκή διασφάλιση και χρησιμοποιούνται από ειδικά εκπαιδευμένους και εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή προστασία των δεδομένων που καταγράφονται, στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.

O Υπεύθυνος Επεξεργασίας διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω μόνο για όσο διάστημα χρειάζεται για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί βάσει των όρων χρήσης της υπηρεσίας ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε διοικητικών ή ένδικων μέσων, έχετε επίσης το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων www.dpa.gr αν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας παραβιάζει τον ΓΚΠΔ- GDPR. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα https://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,211532&_dad=portal&_schema=PORTAL

Σε κάθε περίπτωση, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ενδιαφέρεται να γνωρίζει τους λόγους της καταγγελίας και ζητά να χρησιμοποιήσετε τις παραπάνω μεθόδους επικοινωνίας πριν απευθυνθείτε στις αρχές, προκειμένου να αποτρέψουμε και να επιλύσουμε οποιεσδήποτε διαφωνίες, φιλικά και γρήγορα, με τη μεγαλύτερη διάθεση συνεργασίας, επαγγελματισμού και διακριτικότητας.

Σε σχέση με την άσκηση των δικαιωμάτων σας που αναφέρονται ανωτέρω ή / και για την απόκτηση τυχόν πληροφοριών που μπορεί να χρειαστείτε σε σχέση με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας  σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας, μπορείτε να στείλετε email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (D. P. O) στο email: dpo@grand.gr με θέμα «Προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων».

 1. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας

Αυτή η Πολιτική Προστασίας θα ισχύσει από την ημερομηνία που αναφέρεται παρακάτω.

Τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος / 2022