Coffee Berry Flavor

Coffee Berry Flavor

Flavor Βlend!!

Ένα Βlend, συνδυασμός Arabica – Robusta, ιδανική επιλογή για να σας συνοδεύσει όχι μόνο στο γραφείο αλλά και κάθε στιγμή της ημέρας!!